Vásárlási feltételek – vásárlási szerződés

(1) Ez a megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

(2) A szerződést a Vásárló / Vevő a megrendelő űrlap kitöltésével és a „Megrendelés elküldése” gombra való kattintással az Eladóval, Szolgáltatóval köti. (e-mail cím: info [kukac] lifecoachtanfolyam.hu)

Fizetési feltételek
(1) A vásárló részére a beleegyezésével visszajelzést küldünk e-mailben a fizetési kötelezettséggel járó megrendelés adatairól, és a fizetési információkról a webshopban történt megrendelését követően.

(2) A megrendelés értékének fizetése átutalással történik. A fizetési határidő 8 nap.

(3) A webshopban megadott árak bruttó árak, melyek magukban foglalják az Általános Forgalmi Adót, melynek mértéke 0%.

Szállítás, teljesítés ideje módja
(1) Fájl vásárlása esetén – A megrendelt- és ajándék termékek letöltési linkje a vásárlási összeg jóváírását követő három munkanapon belül elküldésre kerül a vásárláskor megadott e-mail címre. Amennyiben regisztrálta magát a vásárló a webshopban, akkor lehetősége van a megrendelésének a megtekintésére a jelszóval védett felhasználói felületén, továbbá onnan is letöltheti a megvásárolt termékeket. A szoftver, fájl letöltésére 15 nap áll rendelkezésére, ha a letöltés során sérült szoftver legfeljebb 5 alkalommal töltheti le ugyanazt a fájlt.

(2) Nyomtatott termék vásárlása esetén – A megrendelt termék a vásárlási összeg jóváírását követő három munkanapon belül postai úton feladásra kerül a vásárláskor megadott címre. A megadott ár – mely tartalmazza a szállítási költséget is – magyarországi, belföldi szállítás esetén érvényes. Más országba történő szállítás esetén a megrendelés leadása előtt vegye fel velünk a kapcsolatot! Tájékoztatjuk a külföldi szállítás várható költségéről. Az ajándék termékek letöltési linkje a vásárlási összeg jóváírását követő három munkanapon belül elküldésre kerül a vásárláskor megadott e-mail címre.

(3) A szállítást a Magyar Posta végzi szerződött partnerein keresztül.

Elállási jog gyakorlása
(1) A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ennek érdekében az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő a termék kézhezvételét követően – amely fájl e-mailben történő elküldésével, letöltési link elküldésével, a licenc kulcs alkalmazásával vagy a nyomtatott anyag vásárló vagy a megjelölt személy általi átvétellel valósul meg – 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben jelezheti (info [kukac] lifecoachtanfolyam.hu vagy a weboldalon a kapcsolat menüpont alatti e-mail küldésével a letölthető minta szerint). A termék eredeti állapotban történő visszajuttatására, elküldésére 14 nap áll rendelkezésre, melynek költségét a vevő viseli.

(2) A távollévők között kötött kormányrendelet alapján a Felhasználót a 14 napon belüli elállás joga nem illeti meg, amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását – amely a szoftver, fájl e-mailben történő elküldésével, letöltési link elküldésével, a licenc kulcs alkalmazásával vagyis a csomagolás felbontásával  vagy a vásárló személyéhez kötött, megrendelése alapján egyedileg előállított nyomtatott anyag vásárló vagy a megjelölt személy általi átvételével valósul meg – a fogyasztó beleegyezésével (a vásárlási feltételek, általános szerződési feltételek elfogadásával) megkezdte. Így azzal kapcsolatban az eladó nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát.

Nyomtatott anyag készletbevételi költsége elállás esetén
(1) Amennyiben a fogyasztó eláll a nyomtatott anyag megvásárlástól az elállási időn belül, készletbe vételi díjat számolunk fel a – vásárló személyéhez kötött, megrendelése alapján egyedileg előállított – nyomtatott anyagra, melynek összege bruttó 6500 Ft / darab (Win-Win Life Coach Tanfolyami Kézikönyv) és 1500 Ft / db (Tudatos Kommunikáció a Hétköznapokban), mely a beérkezett összegből levonásra kerül. A különbözet visszautalása a visszaküldött termék átvételétől számítva  14 napon belül megtörténik. Az eladó részére a termék eredeti állapotban történő visszajuttatásáról a vevő gondoskodik, beleértve annak költségét is.

Ajándék termékek (.pdf fájl) értéke
(1) Amennyiben a fogyasztó eláll a vásárlástól és a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását – amely a szoftver, fájl e-mailben történő elküldésével, letöltési link elküldésével, a licenc kulcs alkalmazásával vagyis csomagolás felbontásával valósul meg – a fogyasztó beleegyezésével (a vásárlási feltételek, általános szerződési feltételek elfogadásával) megkezdte, – így a vásárló megkapta a bruttó 15000 Ft értékű ajándék termékeket vagy azok letöltési linkjeit, – az ajándék termék értéke szintén levonásra kerül a visszatérítendő összegből.

Termékszavatosság
(1) A szoftver (exe), (pdf) fájl letöltésére 15 nap áll rendelkezésére, ha a letöltés során sérült a fájl legfeljebb 5 alkalommal töltheti le ugyanazt a fájlt.

(2) Kérheti a hibás termék javítását vagy cseréjét, ha nem felel meg a termékleírásban foglaltaknak.

(3) A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(4) A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.

(5) Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti a gyártóval szemben. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kellékszavatosság
(1) Nyomtatott termék vásárlása esetén, ha átvételkor már sérült állapotú volt a termék, – ezalatt szakadt, törött, gyűrött állapotot kell érteni, – a vásárló kérheti a hibás rész (borító-hátlap, műanyag spirál) cseréjét vagy az eladóval egyeztetve kijavíttathatja azt az eladó költéségére az ellenszolgáltatással arányos áron. Ezért átvétel után azonnal bontsa ki a csomagolást és sérült termék esetén vegyen fel jegyzőkönyvet a kézbesítővel, postással. A termék hibáját a vevőnek kell bizonyítani úgy, hogy a sérült példányt és a sérülésről készült postai-, szállítói jegyzőkönyvet az eladó részére visszaküldi – melynek szállítási költségét a vásárló viseli.  Az eladó újat biztosít a vásárlónak a visszaküldött termék eladó általi átvételét követően. A vevő köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni az eladót a felfedezett hibáról, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy a vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Két éven túl felmerült minőségi hibáért (törött spirál, szakadás, gyűrődés stb.) az eladó nem felel.

(2) Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Munkaidő
(1) A munkaidő hétfőtől péntekig, minden reggel 10:00-tól 16:00-ig tart. Amennyiben a megrendelés munkaidőn kívül történik, akkor az a következő munkanappal kerül érkeztetésre. Az időpontok értelmezése során a magyarországi naptári és hivatalos munkanapokat kell alkalmazni.

Egyéb rendelkezések
(1) Vis majornak tekintendők az olyan esetek, melyek az Eladó által nem irányítható körülményektől függenek és a megakadályozzák a szerződés teljesítését vagy hibás teljesítéshez vezetnek. Vis majornak kell tekinteni az olyan esetet, amikor internetes hálózati hiba során a weboldal működése vagy a megrendelés vagy annak teljesítése akadályozott, valamint ezzel összefüggésben az interneten küldött adatok sérülnek, nem teljesek vagy az információk nem jelennek meg pontosan. Továbbá a nyomtatott formátum elkészítésénél a nyomtatási munkálatok átfutási idejére, postai kézbesítésre nincs befolyása az Eladónak.

(2) Az Eladó a hozzá beérkezett és általa visszaigazolt, tartalmilag, nyelvi és formai szempontból pontosan megadott megrendelés lebonyolítását vállalja. Az Eladó által át nem vett, hiányos, a teendőkre éppen csak utaló, félreértésekre alkalmat adó közlésekből származó következményekért az Eladó közvetve sem felel. A már az Eladó által átvett megbízások – a benyújtás módjától függetlenül -, visszavonására csak a szerződésben illetőleg ahhoz tartozó általános szerződési feltételekben rögzített esetben van lehetőség.

(3) Az Eladó saját hatáskörben indoklás nélkül dönthet a szerződés egyoldalú, azonnali és rendkívüli felmondásáról, az ilyen felmondás alapján az eladó, szolgáltató felelősségre nem vonható, teljesítésre nem kötelezhető. Amennyiben a licenc kulcs nem került alkalmazásra a vásárlás összegének visszautalása két napon belül megtörténik figyelembe véve az ajándék termékek értékét.

(4.) Vásárlással, termékekkel kapcsolatos kérdéseit az info [kukac] lifecoachtanfolyam.hu e-mail címre írhatja meg.

(5.) Az adatvédelmi irányelvek – mely a szerződés része – rendelkeznek az adatok kezeléséről.

(6.) A szerzői jogi nyilatkozat – mely a szerződés része – rendelkezik a szerzői jogokról és a software (exe file) licenc felhasználásáról.

(7.) A szoftver dokumentáció – mely a szerződés része – rendelkezik a szoftver működéséről, használati tudnivalókról.

Záró rendelkezések
(1) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv illetőleg a magyar jogszabályok az irányadók.

(2) Jogvita rendezésének módja: Felek kötelezik magukat, hogy a szerződés teljesítése során felmerülő vitáikat peren kívül, békés úton rendezik, amennyiben azonban így nem járnak sikerrel, úgy arra az esetre kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

(3) Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag elfogadták.