Fejezetek

 

1. Bevezetés

„A coaching együttműködésre épülő partneri kapcsolat, amelyben a két fél közös utazásra indul azzal a céllal, hogy az ügyfél elérje a kívánt eredményt. A coaching nem más, mint a tartós változás által biztosított érték teremtése.” Mick Cope. A bevetés a coachingba, life coachingról című fejezetben bemutatásra kerül a coaching röviden, aminek a segítségével az olvasó egy általános képet kap azzal kapcsolatban, hogy ebben a segítő szakmában mivel és hogyan lehet találkozni. A bevezetésben fontosnak tartjuk továbbá, hogy a nagy elődökről az igazán fontos pszichológiai vetületekről és iskolákról is említést tegyünk, mert a coaching nem egy önálló segítő eszköz, hanem nagyon sok pszichológiából átvett nézetet és tézist alkalmazó munkamódszer. Itt nem arra kell számítani, hogy az olvasó ennek a tudományágnak a száraz és nagyon nehézkes, olykor temérdek idegen szavakkal tarkított sorait tudja megismerni, hanem arról, hogy magának a coaching szakma tudásának a gyökerére és miértjébe tudjon betekintést nyerni. Már a bevezetőben megismerheti, hogy a coaching és ezen belül a life coaching mennyire fantasztikus segítő szakma és ízelítőt kap az olvasó abból, hogy a továbbiakban milyen hatékony segítség birtokosa lesz.

 

 

 

 

2. Önismeret, boldogság, optimizmus

Ahhoz, hogy valakiből jó life coach, vagy bármilyen területen dolgozó coach tudjon válni, ahhoz a legfontosabb a saját önismerete. Erre azért nagyon fontos kitérni, mert amíg mi nem tudjuk a saját problémáinkat kezelni, amíg mi coachok nem tudjuk, hogy kik is vagyunk valójában és hogy mit, miért cselekszünk, addig nagyon nehéz lesz egy-egy hasonló problémával/kihívással küzdő ügyfélnek segíteni. Egyszerűen nem fogunk irányában olyan szintű értő figyelmet biztosítani, mint amit kellene. A coaching során az ügyfél egy önismereti utazás részese lesz, ahol azáltal, hogy jobban megismeri magát, a helyzetét, kapcsolatait, mozgatórugóit boldogabb és eredményesebb életet lesz képes élni. Ezért ebben a fejezetben az önismeretre helyezzük a hangsúlyt az Önismeret tananyaggal, ezek mellett kitérünk a személyiségtípusokra, az énképekre, a boldogságra, rezilienciára, optimizmusra és még egyéb hasznos területekre. A Self Coaching rész is itt kap helyet, amiben a coach elsajátíthatja az önsegítés módszerét. Sokan nem értenek egyet a Self Coachinggal, de a mi véleményünk ennek pont az ellenkezője. Mi a saját bőrünkön tapasztaljuk és tapasztaltuk, hogy ez egy nagyon hasznos eszköz önmagunk megismeréséhez. Azt nem mondom, hogy ez a képesség könnyen elsajátítható. Nem megy egyik napról a másikra, és ennek az az oka, hogy a self coaching során csak mi magunk vagyunk, nincs támogató segítő, aki fogná a kezünket, mint a life coach a coaching során. De ettől sem kell megijedni, mert ez is olyan, mint a coaching. Az ügyfél tempójában halad a fejlődés, azaz a mi fejlődésünk, a mi önismereti utazásunk. Minden attól függ, hogy most önmagunk ismeretében, hol állunk és készen állunk-e a további fejlődésre, önmagunk mélyebb megismerésére. A további tananyagban nagyon sok gyakorlatot fog találni, ami a mélyebb önismeretet szolgálja. Ezek nem csak azért kerültek bele a kézikönyvbe, hogy a coacheenak feladja majd házi feladat gyanánt, vagy esetleg ott az ülésen együtt átvegyék, hanem arra is, hogy Ön saját magán is alkalmazza. Ön is válaszolja meg, gondolja át. Ennek segítségével Ön is egyre mélyebb önismeretre tehet szert. Maga a kézikönyv feldolgozása is egy mélyebb önismeretet eredményez. Ha időt szán arra, hogy a fejezetekben olvasottakat jobban átgondolja, időt hagy magának arra, hogy megismerje azt, hogy bizonyos részekkel, témakörökkel kapcsolatban Önnek milyen feladata van, akkor garantáltan a tudásanyag végére mélyebb önismerettel fog rendelkezni. 

3. Hatékony kommunikáció és magatartás

Beszélni mindenki tud, állítólag viselkedni is. Valamilyen szinten mindenki kommunikál mentális, vagy egészségi állapotának megfelelően. Azonban nem mindegy, hogy az, aki teljesen egészséges, hogyan, mikor és miért kommunikál és hozzá, hogyan viselkedik. A kommunikáció az élet mozgatórugója a csecsemőnek is a harmadik legfontosabb dolog az érintés, táplálás után. Különböző vizsgálatok bizonyítják, hogy, ha valakihez nem szólnak, azaz nem teremtenek vele kapcsolatot és ő sem másokkal, azoknak az egészségi állapota megromlik. Ha nem kommunikálunk megfelelően, mert nem tudjuk, hogy mi az a kifejezésmód, ami segítségével a másikat is el tudjuk érni, vagy elismerni, abból nagyon sok konfliktus tud kerekedni. A megfelelő kommunikáció és viselkedés megkönnyíti számunkra a konfliktushelyzetek megoldását, ám sokszor éppen berögződött kommunikációs és viselkedési sémáink akadályoznak minket abban, hogy kölcsönös megegyezésre jussunk. Sokan nem is hallottak arról, hogy az, amiben és ahogy ő kifejezi magát sértő és bántó lehet, mert erre még senki nem hívta fel konstruktív módon a figyelmét. Ezért ebben a fejezetben az Asszertív magatartásról és az Erőszakmentes Kommunikációról lesz szó. Ezen kommunikációk és magatartásformák megismerése a coach és a coachee javát is szolgálják. A coach legfőbb érdeke, hogy kifejezésmódja minden körülmények között az elfogadó magatartást tükrözze az ülések során. Természetesen az még pozitívabb lenne, ha ez nem csak az ülések idejére korlátozódna. A coachnak is fontos elsajátítani ezeket, ha esetleg híján lenne eme képességeknek, mert ezzel tudja, majd a bizalmi légkört megteremteni, illetve a különböző kifejezésmódok ismeretében tudja majd a gyakorlati szerepjátékokat a coacheeval megvalósítani. Sok esetben azzal a helyzettel fogja szembe találni magát, hogy az ügyfél Öntől kér segítséget kommunikációjának fejlesztése érdekében. De még több esetben az ügyfél azért fogja Önt felkeresni, mert valamiért úgy érzi, hogy az emberek nem értik meg, sokszor kerül konfliktushelyzetbe, vagy éppen mindenki levegőnek nézi, és ezen szeretne változtatni.

4. Hajtóerő

Az életben számtalan hajtóerő létezik. Minden embert más hajt, és ezt különbözőképpen kell érteni. Valakinek az érzelmei, félelmei nagyok és hevesek, így komfort zónán belül éli az életét vagy éppen nem elég fejlett az érzelmi intelligenciája, így sokszor nem oda jut a viselkedése következtében, ahova szeretett volna. A legtöbb embernek a gondolkodási kereteit és hiedelmeit szükséges megvizsgálnia, majd tágítania, lebontani, változtatnia ahhoz, hogy elérje a kívánt célját. Valaki meg csupán azzal a problémával szembesül, hogy nem tud dönteni, mert túl sok a választási lehetőség. Tehát a „Mit tegyek?” fog benne megfogalmazódni, mert egyedül nem tud dűlőre jutni. Illetve vannak azok a motívumok, amik alapjaiban befolyásolják az ember cselekedeteit. Az ügyfél a coaching önismereti utazás keretein belül nagyon sokat tud ezekkel kapcsolatban is közvetett módon megtanulni, illetve a coach is ebből a fejezetből, ami az egyik legkomplexebb része a tananyagnak.

5. Konfliktuskezelés, konfrontáció és stresszkezelés

Emberi kapcsolataink alakulásához hozzátartoznak a konfliktusok. Sokan a konfliktusokat kerülik, mert nem akarnak senkit sem megbántani, vagy nincs elég bátorságuk arra, hogy felvállalják nézeteiket, nemtetszésüket, pedig a coaching során a hatásos konfrontáció begyakorlására – amely a konfliktusban álló felek nyerő-nyerő pozícióinak megtalálását segíti – is lehetőség van. A hatásos konfliktuskezelés hozzásegít minket személyiségünk és kapcsolataink fejlődéséhez.Az emberek kellemetlenebb helyzetekben stresszt szoktak átélni – olyan gyakorisággal, amilyen szinten áll a stressztűrő, stressz megküzdő képessége – és sokaknak nehezére esik kezelni az ilyen állapotokat. Nincsenek tisztában azzal, hogy a stresszel mit kezdjenek, így egyre inkább idegesebbek, fáradtabbak, kedvetlenebbek lesznek. Pedig ez lehetne másképp is. A life coaching során közvetlen és közvetett stresszkezelésre is lehetőség van, amit ebből a részből lehet megismerni és elsajátítani. Nem csak a konfliktusok nem megfelelő kezelése, hanem a negatív stressz érzet is kapcsolatban áll a kommunikációval, a gondolkodással, tanulással, hiedelmeinkkel és még megannyi résszel, amivel kapcsolatban is bő ismeretanyagot olvashat ebben a kézikönyvben.

6. Coaching folyamat

Mindezek után, hogy már annyi szó esett, arról, hogy mi folyik a life coaching hátterében, miután jobban megismertük magunkat, megtanultunk hatékonyan kommunikálni és bevezettek minket röviden, de annál velősebben a coaching mikéntjébe most jött el a folyamat ideje. Azaz, most jött el az ideje annak, hogy a tényleges gyakorlati folyamatra, azaz az ülések menetére rátérjünk. Arra, hogy valójában, a valóságban miből áll egy coaching ülés, milyen egy teljes folyamat a kezdéstől a lezárásig bónusz utókövetéssel hogyan, mire kell egy-egy résznél figyelni. Betekintést nyerünk abban, hogy, hogyan válhatunk professzionális Life Coachcsá. Ennek a gyakorlati ismeretanyagnak a folytatására kerül sor a továbbiakban.

7. Az ülésen

A már elkezdett coaching folyamat további bemutatásában az ülésekre olyan szempontok szerint térünk ki, amivel egy ülés valójában professzionálissá válhat, kezdve az ülésekre való felkészüléssel, a bizalom és az összhang megteremtésével. Amikor valaki már elsajátította az elméletet és úgy gondolja, hogy a tudását a gyakorlatba szeretné átültetni, akkor észre fogja venni, hogy az egyik legfontosabb coach kompetencia a megannyi többi mellett, amin az egész kapcsolat állni vagy bukni fog az, az összhang, a bizalom megteremtése. Ezért is nagyon fontos ezzel a résszel kiemelten foglalkozni. Ezek mellett nagyon fontos még azt is átnézni, akár többször is átolvasni, amit az értő figyelemmel, a kérdezési technikával, elkötelezettség méréssel, cél meghatározással, visszacsatolással és a figyelési módokkal kapcsolatban összeállítottunk.

8. Coaching eszközök

A coach kezében, az istenadta képességei mellett, illetve azon túlmenően, amiket még akár ennek a kézikönyvnek az olvasása során, vagy más fejlesztő tréning alkalmával elsajátított, léteznek még olyan tanulható és alkalmazható coaching eszközök, amivel egy ülést, egy-egy kihívást, egy-egy bonyolultnak tűnő ügyet kezelni és segíteni lehet. Mivel a life coaching egy irányított, professzionális beszélgetés, ezért nem csak annyit lehet alkalmazni, amit eddig már megemlítettünk a hatékony coach kommunikációnál, hanem még egyéb lehetőségeket is. Olyan eszközök is rendelkezésre állnak, aminek segítségével a cocheet akcióra/cselekvésre lehet bátorítani, amivel képes más nézőpontból szemlélni helyzetét és az eseményeket, amivel konfrontálhatjuk. Így egy olyan új gondolati/képzeleti hozzárendelést képes meglelni a régi hiedelmein és gondolati rögzültségén felül, amivel a célja felé hatékonyabban képes megoldásokat lelni, lépéseket tenni. A coach kezében a legfontosabb eszköz a figyelem. Ha az itt leírt figyelemben rejlő lehetőségeket megszívleli és begyakorolja, akkor egy olyan professzionális segítővé tud válni, akinek semmi nem tudja elkerülni a figyelmét és úgymond a „sorok között”  képes olvasni.

9. Coaching modellek

A coaching során is lehet, mint a matematikában és a fizikában képleteket alkalmazni. DE, fontos azt is tudni, hogy ezek a coaching képletek, azaz modellek nem annyira kőbe vésett tények, mint a fentebb említett tudományágakban. A coaching szakma beindulása óta nagyon sok nagy, és neves szakember alkotott meg olyan könnyítő módszereket, amiket követve a coach -ennek a keretnek a segítségével – könnyebben tud dolgozni. DE, ez nem miden esetben van így és nem mindig, minden coacheenál lehet alkalmazni. Sok coach nem is követ semmi előtte már kitaláltat folyamatot, hanem ő maga, a saját stílusához szabja a módszereit, illetve személyesen, a coacheejához, ott rögtönözve az ülésen alkalmaz valami nagyon egyedit. Tehát a modellek használata mindenki döntésére bízott lehetőség. Ebben a fejezetben nagyon sok modellt fogunk bemutatni érdemes őket átnézni, átgondolni, akár a szakma elején az egyikkel dolgozni, vagy akár többet is megtapasztalni, hogy milyenek. A gyakorlati alkalmazás elején a modell követése szokatlan és nehézkes lehet, mert figyelni kell az ügyfélre és a lépésekre egyaránt, de mikor már ráérez a coach, akkor nagyon begyakoroltan, szinte észrevétlenül tud működni. Valakinek azért nincs szüksége soha mankóra, mert magától van egy olyan képessége, ami őt úgymond a saját modellútján tartja.

10. Tesztek használata a Life coaching során

A teszt a legegyszerűbb és leggyorsabb segítsége a coachnak, viszont ezért nem is annyira alapos. Azért gondoltuk, hogy ezt a részt is belevesszük a tananyagba, mert vannak olyan coachok, akik a munkájuk során teszteket is használnak. Sokat meg lehet a coacheeról ezekből is tudni, de én személy szerint, mivel nagyon szeretek kérdezni és nekem fontos az emberek beszélgetésen keresztüli megismerése, én nem annyira preferálom. A coaching számomra a személyesség, a megismerés lehetősége, a teszt viszont nekem nagyon személytelen, egy mindenki által kitölthető séma, ettől egy coachee nem igazán érezheti magát különlegesnek. A life coachnak hinni kell önmagában és a megérző, beleélő képességében. Tisztában kell lennie azzal, hogy egy-egy kérdés mennyire hatékony és ez lesz az az eszköz, mivel ő igazán dolgozni tud. Akkor tud igazán hatékonyan fejlődni a coachee, ha ő jön rá egy-egy viselkedési hibájára, és ő mondja ki, hogy, hogyan tovább és mit lehetne másképp tenni, nem pedig egy teszt. Csak egy példa, a Balaton parton napozás közben szóba elegyedik egy ismeretlennel, aki rögtön elkezdi mondani az élettörténetét és a problémáit. Pont Önnel kezdi mindezt megosztani és szóba kerül az, hogy Ön kicsoda, micsoda és mivel foglalkozni, azaz Life Coach. Ezt a kihívásokkal küzdő ember nagy érdeklődéssel fogadja és megkérdezi, hogy mi lenne, ha úgyis Ön ott van, neki meg szüksége lenne segítségre, akkor ezt a kettőt összekötnék. Én erre azt mondanám, hogy miért ne, érdemes élni a lehetőséggel, megnézzük, hogy mit lehet tenni, és amúgy is a folyamatot lehet folytatni, mert teszem azt, mindketten budapestiek vagyunk. DE, nincs nálam semmiféle teszt. Egy jó coach ilyen esetben sem esik kétségbe, mert bizony tesztek nélkül is tudnunk kell dolgozni. Tehát az én véleményem az, hogy egy professzionális coach egy szál fürdőruhában, és strandpapucsban is segítő megoldást tud nyújtani! (Ez természetesen egy nagyon kisarkított példa, mert nyilván nyugodt körülmények között, teljes öltözékben zajlanak az ülések.)

11. Life coaching területek

A hagyományos life coachok általában személyes, personal life coachingot tartanak, ahol az egyén problémáján/kihívásán van a hangsúly, ahol az ügyfél a főszereplő, ahol érett felnőtt személyiség vesz részt a folyamatban, aki képes lépéseket tenni a megoldások érdekében. Itt négyszemközt folyik az ülés és a coachee képes a problémáját úgy megoldani, hogy az ülésekhez másra nincs is szüksége csak a coachra. Vannak azonban olyan területei is a coachingnak, ahol kamaszokkal foglalkozunk, ahol a megbízó a szülő és szeretné, ha a gyermeke életében javulás, fejlődés állna be. Olyan is előfordul, hogy a szülőnek van szüksége úgymond fejlődésre, kamasz gyermeke érdekében. A párkapcsolati coaching során a felek jöhetnek szólóban, de akár párosan is részt vehetnek az üléseken attól függően, hogy a kihívás, amivel küzdenek, mennyire igényli mindkét fél megjelenését. A családi coaching során már team coachingról van szó, több személy érintettségével, akik közösen vesznek részt az üléseken. Ezen felül még vannak területek, de az utolsó, amivel ez az összeállítás foglalkozik az, az, egészséges életmód, ami manapság nagyon sok embert érint. Ezen a területen is szükség lehet egy személyi, mentális edzőre. Ebben a fejezetben ezen területeket fogjuk nagyon sokféle aspektusból bemutatni, hogy a jövőbeni life coach el tudja dönteni, hogy melyik egység az, mire ő leginkább fókuszálni akar, ami hozzá a legközelebb áll.

12. Coaching üzlet

Ahhoz, hogy valaki jó coach legyen elég az, hogy a szükséges ismereteket elsajátítsa, hogy legyen coach beállítottsága, készsége a munkára, és legyen lehetősége arra, hogy gyakorolja a szakmát, próbálgassa a saját stílusát akár ismerősei, vagy önjelölt még nem fizető ügyfelek segítségével. Azonban, ahhoz, hogy valaki feladja az állását és főállású coach legyen, vagy akár mellékállásban is egy bevételi oldalról sikeres üzletet tudjon ebből megvalósítani, sajnos, ahhoz nem elég csak annyi, amennyit a coach szakmai tudása, rátermettsége, gyakorlata adhat. A mai világban mindenhol nagy a verseny, aki azt állítja, hogy a coachok között még nem létezik ilyen, az sajnos nem mond igazat. Mivel szűkülnek a gazdasági lehetőségek így mindenki alaposan megnézi, hogy mire, a coaching esetében pedig, hogy kire költi a pénzét. Az elején még nem lehet a személye ajánlásában bízni, mint egyik vállalkozásnál sem, így valahogy el kell indulni minimum azzal, hogy kitalálja, hogy a coaching mely területére akarja magát specializálni. Természetesen egy jó üzleti terv is a segítségére lehet, abban, hogy egy rentábilis üzletet tudjon beindítani, és akkor még a marketinget meg sem említettem. Fontos, hogy a life coach is dokumentumba foglalt Megállapodás – valaki szerződést használ – alapján tudjon dolgozni, mert akkor így ő is és a coachee is védve lesz. Nem hátrány, ha mindez ad a coachnak egy olyan professzionális kisugárzást, ami szintén a megbízhatóságot sugallja. Ezt természetesen nem csak sugallani kell, hanem minden esetben rá is kell szolgálni és valóban megbízhatónak kell lenni. Azzal is tisztába kell még kerülni, mielőtt bárki erre a szakmára adná a fejét, hogy milyen nehézségekkel találkozhat munkavégzése során. Tehát, ha valaki szeretne nemcsak szakmailag, de üzletileg is tisztábban látni, annak feltétlenül ezzel a résszel is meg kell ismerkedni azaz, a professzionális coach etikával, a megállapodás formájával, a coach üzlet felépítésével, az üzleti tervvel és a coach munka nehézségeivel.

13. Life coachingot segítő módszerek

Végül, de nem utolsó sorban ezt a komplex ismeretanyagot a coachingot segítő egyéb módszerekkel zárjuk. Itt bővebb betekintést nyerhet a Tranzakció analízisbe, a Drámaháromszögbe és az Enneagramba és egy rövidebb összefoglalót olvashatni az NLP-vel kapcsolatban.

14. Ellenőrző kérdések

Minden fejezethez összeállítottunk annyi kérdést, amelynek megválaszolása után a tanfolyami kézikönyvet áttanulmányozók, garantáltan úgy érezhetik, hogy” igen, megcsináltam”! Ebben a fejezetben kapott helyet az összes ellenőrző kérdés, már csak energia és kitartás kell hozzájuk! Sok sikert!

15. Life coaching esettanulmányok

Az esettanulmányok segítségével mélyebben beleláthatunk egy-egy folyamatba, ezért beletettük azokat a tipikus eseteket, amelyekhez hasonlóakkal az ülések során biztos, hogy találkozhatunk.

16. Plusz 1 gyakorlatban

Az összeállított sok-sok kérdés és megannyi hasznos gyakorlati praktika után, a pre ülésen alkalmazható fontosabb kérdéseket foglaltuk össze, amire a life coachnak érdemes választ kapnia, és kitérnie.

17. Kiegészítés

A kiegészítésben megtalálja a life coaching ülésre való jelentkezési lap mintát, amit akár saját praxisa során is használhat. Itt kapott helyet a bármely ülésen használható Kérdés mentőöv összefoglaló, az 5 szeretetnyelvre és az Enneagramra vonatkozó teszt, kiértékeléssel.